21/07/2021 Moció del GM ERC per un seguiment i controls efectius del compliment de les mocions aprovades pel Ple

S'adjunta certificat de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i l'estat íntegre de la moció.
Estat de tramitació: No es notifica a cap administració.

Darrera actualització: 15.06.2022 | 10:36