21/07/2021 Moció del GM ERC per a la implementació d'un pla de cobertes fotovoltàiques a la demarcació de Barcelona

S'adjunta certificat de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i l'estat íntegre de la moció.
Estat de tramitació: Notificat a la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 15.06.2022 | 10:42