16/09/2020 Moció de l'ACM i la FCM a favor de la suficiència financera dels ens locals

S'adjunta informació de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i l'estat íntegre de la moció.
Estat de tramitació: 

Darrera actualització: 17.01.2022 | 19:19