Informació del ple

El ple


El Ple és un òrgan col.legiat necessari del govern municipal. L'integren tots els/les regidors/es, sota la presidència de l'alcalde/ssa. Són públics.

El Ple, a la sessió constitutiva, entre d'altres acords, ha d'establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern. Es pot consultar l'acord de Ple de la sessió constitutiva a continuació.

Les sessions del Ple municipal poden ser: Ordinàries, Extraordinàries o Extraordinàries de carácter urgent.
La celebració de les sessions Plenàries requerirà la seva prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia, acompanyada de l'ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar.

Corresponen al Ple les atribucions definides al Reglament d'Organització Municipal (ROM). Article 34 del Títol VI

Composició: Tots els/les regidors/es, sota la presidència de l'alcalde/ssa.

Calendari de treball: La periodicitat de les sessions ordinàries de Ple serà com a norma general cada tres mesos, en concret, el segon dimecres no festiu dels mesos de març, juny, setembre i  desembre a les 20.00 h. 

COMPOSICIÓ DELS REGIDORS/ES QUE CONSTITUEIXEN EL PLE

 • Regidors/es que formen part del govern 
  Grup municipal de Junts per La Torre de Claramunt - Compromís municipal (JxTC) : JAUME RIBA BAYO, ANDREU SIÑOL QUINTANA, ANA MADRID JIMÉNEZ, FRANCESC XAVIER COMES FERRER i MARIA TERESA MARUNY POMARES. 
  Grup municipal de Republicans d'Esquerra per La Torre (RE) : JOAQUIM MORALES MESTRES.

 • Regidors/es que no formen part del govern
  Grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya - Cantidatura de Progrés (PSC-CP): CARLA SUÁREZ NIETO, SERGIO FERNANDEZ HERNANDEZ I SILVIA LOPEZ HERNANDEZ.
  Grup municipal de VOX (VOX): VICENTE BUSTOS HIDALGO.
  Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Som l'alternativa - Acord Municipal (ERC-SA-AM): JOAN MONTENEGRO CARRIÓN.

 

Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:47
Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:47