Informació del ple

El ple

El Ple és un òrgan col.legiat necessari del govern municipal. L'integren tots els/les regidors/es, sota la presidència de l'alcalde/ssa. Són públics.

El Ple, a la sessió constitutiva, entre d'altres acords, ha d'establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern. Es pot consultar l'acord de Ple de la sessió constitutiva a continuació.

Les sessions del Ple municipal poden ser: Ordinàries, Extraordinàries o Extraordinàries de carácter urgent.
La celebració de les sessions Plenàries requerirà la seva prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia, acompanyada de l'ordre del dia expressiu i detallat dels assumptes a tractar.

Corresponen al Ple les atribucions definides al Reglament d'Organització Municipal (ROM). Article 34 del Títol VI

Composició: Tots els/les regidors/es, sota la presidència de l'alcalde/ssa.

Calendari de treball: La periodicitat de les sessions ordinàries de Ple serà com a norma general cada tres mesos, en concret, el segon dimecres no festiu dels mesos de març, juny, setembre i  desembre a les 20.30 h. 

COMPOSICIÓ DELS REGIDORS/ES QUE CONSTITUEIXEN EL PLE

  • Regidors/es que formen part del govern 
    Grup municipal de Junts per La Torre (JxTC) : JAUME RIBA BAYO, ANDREU SIÑOL QUINTANA, ANA MADRID JIMÉNEZ, MARIA TERESA MARUNY POMARES I FRANCESC XAVIER COMES FERRER, MANEL PUIG VIDAL
  • Regidors/es que no formen part del govern
    Grup municipal de PSC-CP: CARLA SUÁREZ NIETO , MANUEL COCA RODRÍGUEZ  i SERGIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
    Grup municipal d'ERC: JOAQUIM MORALES MESTRES I JUAN JOSÉ CASTAÑO GARCÍA

 

Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:09
Darrera actualització: 07.02.2022 | 17:09