Informació econòmica. Pressupostos i Plantilla

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'La Torre de Claramunt i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

 

Darrera actualització: 29.11.2018 | 14:30
Darrera actualització: 29.11.2018 | 14:30