Carla Suárez Nieto (PSC-CP)

Partit polític: PSC-CP
Regidora sense cartera
Portaveu del Grup municipal PSC-CP 

Data nomenament: 17/06/2023
Legislatura XII: 2023-27

 

Dades biogràfiques: Granada, 1985

Formació:
Llicenciada en Economia i màster en Hisenda autonòmica i local

Trajectòria política:
La present Legislatura és la tercera en què és regidora.
És membre titular de la Comissió Especial de Comptes.
 

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.07.2023 | 10:05