Canvi de domicili al permís de circulació

Prèvia comprovació de totes les dades que facilita el titular, la DGT anota el canvi de domicili i enviarà la confirmació per correu electrònic en el que adjunta un document pdf on figura la nova adreça

Modificació de la residència al permís de circulació per canvi de domicili .
Aquest tràmit de la DGT permet la comunicació del canvi de domicili del Permís de Circulació evitant desplaçaments innecessaris als ciutadans
L'Ajuntament de La Torre de Claramunt informa però no és gestor del tràmit.
L'actualització del domicili al permís de circulació implica que, l'exercici següent, l'IVTM es liquidarà a La Torre de Claramunt. 

 

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de vehicles que hagin canviat el seu domicili o qualsevol altra persona autoritzada en el seu nom.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    - A les Prefectures de Trànsit. Cal demanar cita prèvia: https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/index.shtml - A una oficina de l’ORGT. Cal demanar cita prèvia: https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit

  • Telefònicament

    Tel: 060 Si el nou domicili coincideix amb el que figura a l'INE, es procedeix a anotar el canvi sol·licitat en el Registre de vehicles (cal que l'interessat s'hagi empadronat en el nou domicili 20-30 dies abans). ()

Darrera actualització: 8.11.2021 | 18:50