Cancel·lació de dades personals

Exercir el dret a suprimir les dades personals que siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la Llei orgànica de protecció de dades.

La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

10 dies

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona afectada
Els familiars d'una persona difunta

A través d'un representant, en els casos següents:
Quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.
Menors de 14 anys
Persones discapacitades

Cal aportar:

  • Documentació a aportar:

    Sol·licitud
    Document acreditatiu d'identitat (i del representant, si escau).
    Documentació que motiva i acredita la dada a cancel·lar.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines de l'Ajuntament en horari habitual d'atenció al públic: Matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h i tardes de dilluns de 17 a 20 h. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, inclosos, l'horari és matins de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Darrera actualització: 17.03.2022 | 12:15