Ple ordinari de la corporació març

Dimecres, 13 de març de 2024 de 20:00 a 21:00
Convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 11 Legislatura XII, la qual tindrà lloc el proper dia 13 de març 2024
a les 20:00 hores, de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt 
 
 
 
 
L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació d’actes anteriors:
- Acta Ple ordinari sessió 09 – Legislatura XII de data 17.01.2024
- Acta Ple extraordinari sessió 10 – Legislatura XII de data 14.02.2024
2. Donar compte decrets d’alcaldia (01.01.2024 a 06.03.2024)
3. Despatx d’Alcaldia
4. Aprovació protocol davant violències masclistes i LGTBIfòfiques en espais públics d’oci (Exp. 463/2024)
5. Donar compte Decret aprovació liquidació del pressupost exercici 2023 (356/2024).
6. Donar compte informe resum anual de control intern 2023 (Exp. 2145/2023).
7. Donar compte Pla d’acció (Inf. 2022/2023) (Exp. 2145/2023).
8. Pla anual de control financer 2024 (Exp. 421/2024)
9. Modificació pressupostària nº 04/2024 suplement de crèdit i crèdit extraordinari (Exp. 381/2024).
10. Aprovació REC nº 2/2024 (Exp. 341/2024)
11. Aprovació memòria anual recaptació de tributs (Exp. 251/2024).
12. Aprovació Pla estratègic de subvencions 2024/2025 (Exp. 439/2024).
13. Ratificació Decret Alcaldia resolució recurs reposició Aigua de Rigat, S.A. (tarifes d’aigua) (Exp. 2153/2023).
14. Aprovació acceptació subvenció extraordinària Diputació de Barcelona per a la Pista
de Pinedes de l’Armengol (Exp. 296/2024).
15. Ratificació Decret alcaldia suspensió llicències i altres per sequera (Exp. 552/2024).
16. Moció PSC – La Torre per d’utilització del supòsit de persones pensionistes, jubilades
i/o majors de 65 anys (Exp. 398/2024).
17. Moció PCS- La Torre per fer consulta sobre els horaris dels casals (Exp. 398/2024).
18. Moció PSC – La Torre per la millora de la convivència entre veïns i empreses (Exp.
562/2024)
19. Moció PSC – La Torre per que es sol·liciti la col·locació de passos de vianants a la C-244 (Exp. 562/2024).
20. Mocions d’urgència
21. Precs i Preguntes

Assistents:

Darrera actualització: 8.03.2024 | 14:14