17 de gener Ple ordinari de la corporació

Dimecres, 17 de gener de 2024 de 20:00 a 21:00

Convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 09 Legislatura XII, que tindrà lloc a les 20:00h,
de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.
La sessió es podrà seguir pel canal de youtube de l'Ajuntament. 


L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació d’actes anteriors:
- Acta Ple ordinari sessió 06 – Legislatura XII de data 15.11.2023
- Acta Ple extraordinari sessió 07 – Legislatura XII de data 29.11.2023
- Acta Ple extraordinari sessió 08 – Legislatura XII de data 20.1.2023
2. Donar compte decrets d’alcaldia (08.11.2023 al 31.12.2023)
3. Despatx d’Alcaldia
4. Donar compte Decret d’Alcaldia d’aprovació definitiva de la resolució del contracte de
Netejas Hidalgo, S.L.U (Exp. 1952/2023).
5. Donar compte Decret d’Alcaldia d’aprovació definitiva de la liquidació del contracte de
Netejas Hidalgo, S.L.U (Exp. 1435/2023).
6. Aprovació de la imposició de penalitats del 3% a General Lim, S.L. per la licitació de
neteja de dependències municipals (Exp. 466/2022).
7. Acceptació del desistiment de la formalització del contracte del Lot 2 de la licitació de
neteja de dependències municipals exp. 114/2023 de SIRSA, S.A. (Exp. 1682/2023).
8. Mocions d’urgència
9. Modificació pressupostaria nº 1 (Exp. 200/2024)
10. Precs i Preguntes

Assistents:

Darrera actualització: 15.01.2024 | 10:04