15 de maig Sessió ordinària de Ple

Dimecres, 15 de maig de 2024 de 20:00 a 22:00

Convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, que tindrà lloc el proper dia 15 de maig 2024 a les 20h
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt 

 

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació d’actes anteriors:
- Acta Ple ordinari sessió 11– Legislatura XII de data 13/03/2024
- Acta Ple extraordinari sessió 12 – Legislatura XII de data 17/04/2024
2. Donar compte decrets d’alcaldia (08/03/2024 a 30/04/2024)
3. Despatx d’Alcaldia
4. Sorteig membres de la mesa electoral (eleccions al Parlament Europeu 9 de juny de 2024).
5. Acceptació proposta subarrendament concessió Pàdel a un particular per part del concessionari (Exp. 829/2024)
6. Acceptació subvenció plurianual Diputació de Barcelona manteniment i millora de
camins municipals per als anys 2024-2027 (Exp. 647/2024)
7. Resolució al·legacions per ocupació de terrenys d’execució d’obres de canonada de cal cubé a pou Pinedes Armengol (Exp. 380/2024).
8. Moció PSC – La Torre per d’utilització del supòsit de persones pensionistes, jubilades
i/o majors de 65 anys (Exp. 398/2024 i 831/2024).
9. Moció PCS- La Torre per fer consulta sobre els horaris dels casals (Exp. 398/2024 i 831/2024).
10. Moció PSC – La Torre per la millora de la convivència entre veïns i empreses (Exp. 562/2024 i 831/2024)
11. Moció PSC – La Torre per que es sol·liciti la col·locació de passos de vianants a la C- 244 (Exp. 562/2024 i 831/2024).
12. Moció PSC – La Torre per la implantació d’un Pla d’estalvi de consum d’aigua al municipi (Exp. 603/2024 i 831/2024)
13. Mocions d’urgència
14. Precs i Preguntes

Assistents:

Darrera actualització: 15.05.2024 | 10:47