14 de febrer Ple extraordinari

Dimecres, 14 de febrer de 2024 de 19:00 a 20:00

Ha estat convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària 10Legislatura XII, que tindrà lloc
el proper dia 14 de febrer de 2024 a les 19:00 hores, de forma presencial a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt 
 

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació del projecte d’obres d’adequació de la infraestructura d’aigua en alta de la urbanització de
Pinedes de l’Armengol i declaració utilitat publica de terrenys afectats i de la seva tramitació per
procediment d’Emergència (Exp. 1646/2023 i 324/2024).

2. Aprovació de l’expedient expropiatori de terrenys afectats per les obres d’adequació de la infraestructura
d’aigua en alta de la urbanització de Pinedes de l’Armengol (Exp. 380/2024).
3. Aprovació de la contractació i adjudicació dels treballs de connexió del dipòsit del Cal Cubé i del Pou de
Pinedes de l’Armengol pel procediment d’Emergència (Exp. 324/2024).

Assistents:

Darrera actualització: 14.02.2024 | 12:41