Reunió de la comissió de treball per al desplegament del conveni de col·laboració entre l'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell

Divendres, 31 de març de 2017 de 11.00 h a 14.00 h

La reunió tindrà lloc divendres 31/03/2017 al Consell Comarcal de l’Anoia de 11:00 a 14:00 hores.

L' alcalde , Jaume Riba ha estat convocat a la reunió de la comissió de treball per al desplegament del conveni de col·laboració entre l'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell, juntament amb els  ajuntaments, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona.

La reunió de la comissió de treball tindrà lloc al Consell Comarcal de l’Anoia, amb el següent ordre del dia:
1-Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’anterior reunió.
2-Informe de l’estat d’execució del Programa Anual d’Inversions 2016.
3-Presentació proposta Pla Marc Forestal de l’àmbit de l’Associació
4-Presentació proposta conveni per a l’aprovació i desplegament del Pla Marc.
5-Presntació de la proposta de Programa Anual d’Inversions 2017.

Darrera actualització: 30.03.2017 | 08:22