Campanya de sensibilització ciutadana sobre la tinença d’animals de companyia

Dimecres, 21 de setembre de 2016

Hem informat a la ciutadania en nombroses ocasions que és obligatori censar tots els animals de companyia (gossos, gats i fures) en el municipi on resideixen habitualment els animals (art. 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008). El tràmit és gratuït. Només cal dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament amb la cartilla veterinària de l'animal. És necessari que l'animal disposi del microxip homologat d'acord amb la norma ISO 11784 (art. 15.1 del DL 2/2008). A continuació, es pot descarregar el model d'instància.

Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.

A més, si sou propietaris d'un gos potencialment perillós cal tramitar la llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que està subjecta a una taxa de 30,00€. Aquesta llicència us habilita per posseir i passejar el vostre gos i així evitar dures sancions. Cal renovar-la cada cinc anys.
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos aquells que pertanyin a alguna de les races següents i els encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí Napolità, Pit bull terrier. Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordhire bull terrier i Terrier Staffordshire americà o Tosa inu.
A continuació, es pot descarregar el model d'instància

Recomanem a les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia, especialment gossos, que compleixin amb les seves obligacions. En breu, visitaran el nostre municipi els Agents Rurals per controlar la identificació dels animals de companyia dintre de llur Campanya de control d'identificació adreçada a municipis de menys de 5000 habitants. La manera d'actuar dels vigilants és visitar les instal.lacions on trobin gossos i fer una acta d'identificació del gos i del seu propietari i davant de qualsevol incompliment de la normativa de benestar animal exigien l'adequació de l'animal i de la seva identificació i registre censal. Per això, recomanem que els propietaris que no tinguin censats els seus animals ho facin abans de l'inici de les actuacions dels agents rurals.

 

Darrera actualització: 27.10.2021 | 12:53