V Concurs de Pintura ràpida Festa Major 2022

Dilluns, 13 de de juny de 2022 a les 10:00

Diumenge 26 de juny es celebrarà el V concurs de Pintura Ràpida de La Torre de Claramunt i caldrà seguir les següents bases per poder participar

Les bases per poder participar són : 

Poden participar-hi tots els professionals i aficionats a la pintura.
Cada concursant presentarà una sola obra
El procediment serà lliure, dintre les tècniques pictòriques
El tema a pintar serà PAISATGES DEL MUNICIPI
Les mides de les obres seran mínim de 55x33cm (núm. 10) i es presentaran en el moment de la inscripció en blanc o pintades a un color sense gruixos
A partir de les 9:00h del dia 26 de juny els participants es podran inscriure al C.social St.Joan Baptista de La Torre de Claramunt, i caldrà presentar les obres acabades a  les 13:00h del mateix dia. (l’organització serà molt estricta en l’horari)
Tot seguit, es reunirà el jurat format per persones de reconeguda solvència artística. El veredicte serà inapel·lable.
Els premis es podran declarar deserts si cap de les obres presentades reuneix, segons el criteri del jurat, els requisits mínims de qualitat artística.
El mateix dia 26 a les 14:00h al centre Social, es farà públic el veredicte i es procedirà al lliurament dels premis
Les obres escollides en primer i segon premi quedaran en propietat de l’Ajuntament
Els concursants podran recollir les seves obres després del lliurament de premis, amb el resguard de la seva inscripció. En cas de no recollir-les passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no hi hagi estat previst en aquestes bases

 

Darrera actualització: 15.06.2022 | 10:47