Suspensió temporal per a la construcció de piscines d’us particular

Dimecres, 6 de març de 2024

suspensió temporal de llicencies/comunicats d’obres per a la construcció de piscines d’us particular i d’altres construccions i/o instal·lacions i usos que comportin un augment
significatiu del consum d’aigua.

Per a més informació , podeu clicar al DECRET 

 

Darrera actualització: 6.03.2024 | 14:35