S'han iniciat les obres de connexió del dipòsit municipal d’aigua de cal cubé amb el pou de Pinedes de l’Armengol

Dimecres, 27 de març de 2024

Les obres de connexió del dipòsit municipal d’aigua de cal cubé amb el pou de Pinedes de l’Armengol estan marxant segons el calendari previst i es preveu finalitzin cap a finals del mes de maig-principis de juny.
Dites obres van ser adjudicades pel Ple de l’Ajuntament el passat 14 de febrer de 2024 per procediment d’emergència a l’empresa Calaf Trenching SL per un import de  731.215,15.-€ IVA inclòs i tenen la finalitat de poder abastir el nucli de Pinedes de l’Armengol en el cas que el pou de dita urbanització s’acabi esgotant .

L’alarma va esclatar en el moment en què per part de la companyia gestora del servei Aigua de Rigat SA va avisar a l’Ajuntament de l’imminent esgotament del pou de la urbanització i, atenent a l’estat actual de sequera i previsió de manteniment del règim de mínimes o nul·les pluges, calia accelerar la solució estratègica d’interconnexió de tots dos sistemes d’aigua municipal .

Tanmateix i com a complementació de les obres, l’Ajuntament va adjudicar també les obres de prospecció del pou de Pinedes per poder avaluar amb dades concretes l’estat i capacitat del pou per mirar d’allargar la seva capacitat

Per últim s’han encarregat diverses actuacions de millora del tram de l’Av. Espoia que no està pavimentat per tal de facilitar l’entrada i sortida de camions cubes per preveure l’eventualitat d’haver de subministrar-ne aigua per aquest sistema mentrestant no s’acaben les obres d’interconnexió. Cal dir, però, que l’abastament amb cubes no evitarà haver de fer restriccions d’aigua fins que es pugui posar en marxa l’abastament des de cal cubé atenent a la grandària de la urbanització i nombre d’usuaris.

Per últim, en el passat ple de data 13 de març de 2024 es va acordar la suspensió d’obres de construcció de piscines i basses d’ús particular, comunicacions d’habitatges d’ús turístic i d’ampliacions d’activitats que suposin un increment de consum d’aigua de mes del 25%  o noves activitats que comportin un consum d’aigua que superi el llindar dels 250lts/habitant/diari.

Darrera actualització: 22.04.2024 | 11:10