S’aprova per ple el PLA LOCAL DE JOVENTUT que guiarà les línies de treball dels propers 4 anys

Dijous, 7 de gener de 2021 a les 00:00

El Pla Local de Joventut de La Torre de Claramunt 2021 - 2024 (PLJ) aprovat a l'últim Ple de desembre de l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, és el document que recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi per als propers anys. Per a l'elaboració d'aquest pla estratègic s'ha tingut com a referència l'eina de planificació de les polítiques de joventut al nostre territori, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, així com els criteris que se n'estableixen: participació, transformació, integralitat i qualitat.

El nou Pla Local s'ha estructurat en dues fases: la diagnosi i el disseny, seguint les recomanacions de Direcció General de Joventut de Catalunya. La diagnosi incorpora l'anàlisi de la realitat i de les polítiques de joventut a La Torre de Claramunt. Una diagnosi establerta a partir de trobades presencials amb les persones joves del municipi, amb les figures tècniques de l'Ajuntament i altres serveis que treballen directa o indirectament amb el col·lectiu jove, a més d'enquestes públiques i altres mecanismes de recollida de dades. En conjunt, un procés que va aconseguir l'opinió de més de 50 joves. 

El disseny, en canvi, recull les línies estratègiques en mirada cap al futur i responent a les necessitats juvenils detectades a la diagnosi. És l'eina que defineix els programes i les actuacions previstes en els propers 4 anys.

Fruit d'aquest procés, les línies estratègiques que es presenten al Pla Local de Joventut 2021 - 2024 són les següents:
 

  1. REFERÈNCIA JUVENIL: Treball en xarxa - Informació i Dinamització Juvenil - Equipament juvenil
  2. EMANCIPACIÓ: Formació i xerrades - Ocupació - Salut
  3. PARTICIPACIÓ: Cultura, lleure i esports - Igualtat - Participació - Inclusió

 

Darrera actualització: 07.01.2021 | 09:30