Procés selectiu per cobrir 2 places d'urgència en el marc del programa “Plans Locals d’Ocupació ”

Dijous, 24 de de març de 2022 a les 12:00

L’Ajuntament ha convocat un procés selectiu per cobrir dues places amb contractació urgent , un oficial  2º paleta i un operari polivalent de brigada municipal, que realitzaran tasques de reparació de voreres al nucli de Pinedes de l’Armengol així com suport en les tasques pròpies de brigada per un termini de sis mesos amb inici a principis de maig. 

La Diputació de Barcelona ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció per al desenvolupament de determinades accions de foment a l’ocupació, en el marc del programa “Plans Locals d’Ocupació ” en el marc del Catàleg 2022 de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020-2023 L’objectiu d’aquesta subvenció és fomentar l’ocupació al municipi amb accions adreçades a millorar la ocupabilitat de les persones beneficiàries i que un dels instruments per aconseguir-ho és la posada en marxa de plans d’ocupació local.

El procés de selecció tindrà dues fases: una primera fase de valoració de currículums, en la que es seleccionaran les cinc candidatures amb la puntuació més alta, i una segona fase en la que es faran entrevistes a les cinc persones seleccionades. Un cop finalitzat el procés, aquest òrgan aixecarà acta amb les persones seleccionades d’acord amb els requisits.

Les bases per la sol·licitud es poden trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament i adjuntes a aquesta notícia

El termini per presentar candidatures és fins el 14-04-2022.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant una instància genèrica que trobareu a l’apartat de tràmits i serveis de la web de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt .

Darrera actualització: 24.03.2022 | 13:34