Novetat: Pagament Taxa recollida d'escombraries en tres terminis pels domiciliats

Dijous, 13 de gener de 2022 a les 00:00

Els contribuents que hagin domiciliat el pagament de la taxa de recollida d'escombraries, pagaran en 3 terminis

Aquest exercici, per fer coincidir els terminis de pagament de la taxa de recollida d'escombraries (domiciliàries i comercials) amb els de l'IBI Urbana (Impost Béns Immobles) s'ha modificat el Calendari Fiscal de La Torre de Claramunt.

Per tant, pels DOMICILIATS de l'IBI i la Taxa de recollida d'escombraries els terminis de pagament són: 
1era fracció, 02/05/2022
2ona fracció, 01/07/2022
3era fracció, 02/11/2022

Pels NO DOMICILIATS, el període de pagament d'aquest tributs és
De 02/05/2022 a 05/07/2022

Els subjectes passius interessats en gestiona la domiciliació dels seus Tributs ho poden fer des de:
Tributs delegats a l'ORGT, https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar
Tributs No delegats a l'ORGT, presencialment a les oficines de l'Ajuntament o telemàticament des de https://www.latorredeclaramunt.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/tots-els-tramits/domiciliacio-de-tributs-taxes-i-preus-publics.html
 

Darrera actualització: 17.01.2022 | 11:32