Més de 3.200 incidències solucionades a través del servei Línia verde

Dilluns, 16 de gener de 2023 a les 00:00

Gràcies a la implantació d'aquest servei, es disposa d'un canal directe de comunicació amb l'Ajuntament per informar els desperfectes localitzats al municipi.
La Torre de Claramunt va implantar el servei Línia Verde l'any 2016 i s'ha demostrat una bona acollida i prova d'això, és l'ús continu que se'n fa.

El tipus d'incidències que més s'han comunicat són aquelles que fan referència a “Enllumenat” (37%), seguit de “Recollida de Mobles i Enseres” (16%), ”Neteja” (12%), “Voreres i Calçades” (8%), “Escombraries” (5%), “Parcs i Jardins” (3%) i “Punts d'Aigua” (3%). Actualment, ja s'ha posat solució a 3.281 incidències.

Per poder utilitzar aquest nou servei cal descarregar l'APP Línia Verda. Per això, l'usuari accedeix a Google Play o APP Store en funció de la tecnologia emprada al Smartphone (Android/iOS). Un cop localitzada, es duu a terme la descàrrega de forma gratuïta. A partir d'aquell moment, l'usuari selecciona el municipi on vol comunicar la incidència. El procediment és molt ràpid i senzill.

Per comunicar una incidència, només cal punxar sobre el botó “Nova Incidència”. Un desplegable amb diferents tipologies d'incidències apareix a la pantalla. L'usuari selecciona aquella sobre la que vol comunicar. De manera automàtica, l'APP detecta les coordenades exactes en què s'ubica el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i observació sobre aquesta. Ja només queda fer clic al botó d'enviar. Un cop enviada, personal de l'Ajuntament rep notificació del desperfecte comunicat. A partir d'aquest moment, s'inicien els tràmits per solucionar la incidència detectada. El ciutadà, al seu torn, rep notificació al telèfon mòbil sempre que es produeixi un canvi en l'estat de la mateixa.

Al servei Línia Verda també es pot accedir a través del domini www.liniaverdalatorredeclaramunt.cat

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt se sent molt satisfet dels resultats obtinguts fins a la data i agraeix la important participació ciutadana que demostra la implicació i interès dels veïns pel seu municipi.

Darrera actualització: 16.01.2023 | 10:17