L'Ajuntament de La Torre de Claramunt i Aigua de Rigat presenten un projecte als Next Generation EU per millorar l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua

Dimarts, 4 d’octubre de 2022

El projecte es basa en la inspecció, la instal·lació d’equips de localització remota de fuites i la sectorització de la xarxa del nucli de Les Pinedes d’Armengol

La Torre de Claramunt es compon de tres zones d’abastament: en primer lloc, la urbanització de Les Pinedes d’Armengol, en segon, el nucli de Vilanova de L’Espoia, i per últim, el nucli de La Torre de Claramunt, el nucli del Xaró, el Camaró i la Torre Baixa. D’aquestes tres zones, la xarxa d’abastament d’aigua potable de Les Pinedes d’Armengol té alguns trams problemàtics, on s’acumulen el gruix de les incidències, fet que afecta directament al rendiment de la xarxa.

El projecte contempla la substitució de les canonades d’aigua del nucli de Les Pinedes d’Armengol, en concret les del Carrer Lluís Companys, Carrer Francesc Macià, Carrer C54, Carrer Empordà, Carrer Segadors, Carrer Serra del Cadí, Carrer Calaf, Passatge Calaf, Carrer Països Catalans, Carrer La Font d’Armengol, Carrer Jaume I i Carrer Roger de Flor. Aquestes canonades de distribució d’aigua són antigues, tenen diàmetres de petites dimensions i la seva distribució no permet garantir la correcta sectorització de la xarxa en cas d’avaries o actuacions a la xarxa.

A més, el projecte també preveu la instal·lació de nous punts de descàrrega per la neteja de la xarxa, vàlvules de pas per la correcta sectorització i vàlvules reductores de pressió amb comptador de control sobre canonada, filtre i sistema de telemesura. També proposa la renovació de les derivacions, connexions i escomeses afectades per la instal·lació de canonades, així com la instal·lació d’elements de seccionament.
L’objectiu principal del projecte és millorar 10 punts el rendiment de la xarxa. A més, s’aconseguirien millores en l’eficiència energètica que permetrien reduir el consum energètic en pràcticament un 25%.
El projecte complert té un pressupost aproximat de 350.000 € (iva no inclòs) i s’ha presentat a la línia de subvencions Next Generation EU segons es regula per l’ordre PRE/140/2022.

Innovació i economia circular

El projecte també té un component d’innovació. Es proposa una primera fase de sectorització de la xarxa de distribució d’aigua, de forma que s’augmentarà el control sobre la demanda, i per tant sobre la pressió i el cabal subministrat, assegurant una millora de l’eficiència al poder gestionar les diferents entrades d’aigua a un mateix sector.  D’altra banda, el projecte preveu l’aplicació dels principis de l’economia circular i, en aquest sentit, el material resultant de la demolició de paviment es transportarà a un centre de reciclatge proper i, un cop recuperat, s’emprarà per al rebliment de la rasa, sempre que sigui possible. En tot cas, només s’utilitzaran àrids reciclats. D’aquesta manera, no només es dona una segona vida a aquests residus, sinó que es contribueix a la reducció de les emissions de CO2.

Amb aquest projecte l’Ajuntament de La Torre de Claramunt vol donar un pas més en la digitalització de la xarxa, el que farà possible dur a terme una gestió més eficient del recurs i, per tant, contribuir al desenvolupament sostenible del municipi. A més, aquesta sectorització tindrà un impacte en la ciutadania doncs permetrà reduir l’abast de les eventuals avaries en els veïns i veïnes del municipi.

Darrera actualització: 5.10.2022 | 10:51