En el ple de la Corporació es va aprovar la pujada d’alguns dels tributs locals per fer front a l'increment de les despeses

Dilluns, 23 d’octubre de 2023

El govern municipal de La Torre de Claramunt ha aprovat la pujada d’impostos per fer front a l'increment de les despeses ocasionades per l'augment de l'IPC i dels tipus d'interès del BCE, la necessitat d’augment de plantilla, entre d’altres .

 

El regidor d’hisenda , sr. Andreu Siñol, va argumentar la pujada tenint en compte el context general en el que ens trobem, la voluntat en continuar prestant serveis municipals de qualitat a tots els nuclis de població com és la seguretat i l’atenció directa al ciutadà , així com també les  inversions que es preveuen dur a terme durant el proper 2024.

Ha explicat que arran de la guerra d'Ucraïna hi ha hagut un increment substancial en els costos dels subministraments. Això, sumat a l'augment del 4% dels tipus d'interès del Banc Central Europeu, la pujada de l'IPC ( des del mes d’agost del 2020 al mes d’agost del 2023 , l’ IPC acumulat ha estat del 17.2%)  i l'increment dels sous dels funcionaris d'un 9%, ha fet que l'equip de govern hagi elaborat uns pressupostos que inclouen aquesta pujada .

Cal tenir en compte que durant aquests darrers anys, s’han mantingut els impostos i les taxes sense augments substancials, tan mateix l’impost sobre la plusvàlua ( increment sobre el valor dels terrenys ) ha suposat una reducció important pel ciutadà i en conseqüència una reducció en la recaptació.
Afegir que també es mantenen l'impost sobre activitats econòmiques,  l'impost sobre construccions, l'impost de vehicles i d’altres.

La darrera modificació de l’IBI va ser al 2020 amb efectes al 2021 passant del 0.55 al 0.60, i enguany
s’ha cregut convenient per tot l’exposat l'increment en 12 punts.

Cal esmentar que les bonificacions que s’han practicat a l’IBI per la instal·lació de les plaques solars, han ocasionat una baixada d’ingressos en aquest darrers anys des de la seva aplicació, i per aquest motius enguany s’ ha considerat modificar la bonificació passant del 50% al 25% per les noves sol·licituds, mantenint les anteriors amb el 50% aprovat.

L’increment més significatiu ha estat la taxa de les escombraries, que pujarà gairebé un 39%. Sobre aquest aspecte, l’alcalde Sr. Jaume Riba, va afegir als comentaris del regidor d’hisenda , que fins ara, els ciutadans pagaven un 80% del cost del servei i l'Ajuntament el 20% restant. A partir del 2025 una nova llei ( la 7/2022 de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular) estableix que el ciutadà ha d'assumir el 100% del cost, i per tant no pot ser una taxa deficitària per les administracions. Això comporta que el rebut per al ciutadà passarà dels 140 euros als 195.

Darrera actualització: 25.01.2024 | 10:58