El sr. José Antonio Madrid García seguirà sent el Jutge de Pau a La Torre de Claramunt durant els propers quatre anys 2023-26

Divendres, 23 de desembre de 2022 a les 00:00

En el ple del passat 21 de desembre, s'aprovava per unanimitat el  nomenament del sr. José Antonio Madrid García, de nou com el Jutge de Pau de La Torre de Claramunt. 
i també el de Josep Mª de Febrer com a jutge de pau substitut.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 898 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:47