Cursos de formació 2020 accés a l'administració pública per mitjans electrònics

Divendres, 4 de desembre de 2020 a les 00:00

Des del consell comarcal ofereixen cursos de formació online per assessorament sobre l'accés a l'administracio pública per mitjans electrònics.
Aquests cursos tindran una durada de dues hores i un suport posterior en la part pràctica  i es realitzaran si hi ha un mínim de deu persones inscrites.
 

 Estan dirigits als diferents col.lectius, sobretot per aquells que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu .

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Llista de cursos i enllaç d'inscripció esl trobareu adjunts 

  1. 11/12 de 9:30 a 11:30 – Empreses i similars
  2. 14/12  de 18:00 a 20:00 Entitats 
  3. 15/12 de 9:30 a 11:30 – Professionals 
  4. 16/12 de 9:30 a 11:30 – Entitats 
  5. 21/12 de 18 a 20h - Professionals i artesans 
  6. 28/12 a les 18:00h  Per entitats i professionals 

 

Darrera actualització: 04.12.2020 | 14:29