Curs de monitor del lleure amb titulació oficial per a majors de 18 anys

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt subvencionarà bona part del cost del curs als alumnes empadronats a La Torre de Claramunt, aportant el carnet de monitor una vegada obtingut i també ajudarà als joves a obtenir hores de pràctiques en les diferents activitats del lleure que s'organitzin.

El Curs de monitor/a prepara a l'alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil, amb tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els alumnes que acabin les hores teòriques i les pràctiques, se'ls farà entrega d'un títol emès per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Per a realitzar la inscripció i per a més informació dels continguts, consultar l'enllaç següent 

Darrera actualització: 13.07.2020 | 10:44