Crida a la participació en la COMISSIÓ DE SEGUIMENT per la segona convocatòria de PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019-20

Dilluns, 30 de setembre de 2019 a les 00:00

Es fa saber que l’Ajuntament té previst implementar un segon pla de pressupostos participatius, projecte que es decidirà mitjançant un procés de participació ciutadana

 

Dit procés ha de ser guiat per una comissió de seguiment integrada per un mínim de 5 i un màxim de 8 persones del municipi que estaran assessorades per part dels tècnics de l’Ajuntament i el consell comarcal de l’Anoia i quina funció és fer el seguiment del procés participatiu.
A poder ser s’escolliran persones residents dels diferents nuclis de població del municipi i sense vinculació política directa amb l’Ajuntament.
És per l’exposat que si esteu interessats a formar part de dita comissió de seguiment, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament (Sra. Mª. José Mejías mejiasnm@diba.cat ) per tal de facilitar les vostres dades i ser convocats a la reunió informativa que es preveu es farà el mes d’ octubre. 
En aquesta reunió es facilitarà mes detalladament les funcions i actuacions dels membres de dita comissió així com es designaran els seus membres d’entre les persones qui hi assisteixin.

Darrera actualització: 11.03.2020 | 09:24