Convocatòria de Ple Sessió ordinària pel proper 17 de març de 2021

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 09:30

Han estat convocats, per mitjà electrònic, els membres del  Ple de la Corporació Municipal a la reunió telemàtica en Sessió Ordinària  pel proper dia 17 de març de 2021 a les 20.30h.

Es tractaran els següents punts de l'Ordre del Dia:

 1. Aprovació d'actes anteriors (20/01/2021)

 2. Despatx d’Alcaldia.
 3. Ratificació conveni amb l’ADF La Torre de Claramunt.
 4. Donar compte Decret Aprovació liquidació exercici econòmic 2020.
 5. Aprovació inicial Exp. modificació pressupostària MP 03/2021 suplements i generació crèdits romanent.
 6. Aprovació Memòria Gestió ORGT 2020.
 7. Aprovació de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament.
 8. Aprovació document refós expedient modificació puntual de les NNSS “àmbit entorn estació elèctrica La Garça”.
 9. Aprovació del Pla Director de la xarxa de clavegueram del municipi.
 10. Moció GM ERC a Favor de l’Amnistia dels presos polítics.
 11. Mocions d’Urgència.
 12. Precs i preguntes

La sessió es podrá seguir en directe a través de YOUTUBE latorredeclaramunt 

Darrera actualització: 15.03.2021 | 13:22