Convocatòria de Ple sessió ordinària el proper 9 de març de forma presencial

Dilluns, 7 de de març de 2022 a les 00:00

Ha estat convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, la qual tindrà lloc el proper 9 de març del 2022 a les 20.30 hores, de forma presencial.

 

Es tractaran els següents punts, segons l'Ordre del Dia. 

1. Aprovació de l’acta anterior (26/01/2022).
2. Despatx d’Alcaldia.
3. Donar compte Decrets d’alcaldia.
4. Donar compte liquidació exercici 2021.
5. Aprovació modificació pressupostària nº3/2022 transferències crèdits.
6. Aprovació modificació pressupostària nº4/2022 crèdit extraordinari.
7. Aprovació modificació pressupostària nº 5/2022 suplements de crèdits.
8. Aprovació modificació pressupostària nº 6/2022 suplements de crèdits.
9. Aprovació liquidació recaptació i multes Organisme de Gestió Tributaria (ORGT).
10. Aprovació modificació ordenança fiscal nº4 – Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IITVNU).
11. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió  d’ajuts per a l’adquisició de material escolar a alumnes dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.
12.Aprovació conveni entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments afectats per l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”, “Via Blava Llobregat”, “Via Blava Anoia” i “Via Blava Cardener”.
13. Mocions d’Urgència.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 09.03.2022 | 09:40