Convocatòria de Ple sessió ordinària el proper 8 de juny de 2022

Dimarts, 7 de de juny de 2022 a les 12:00

Ha estat convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, la qual tindrà lloc el proper 8 de juny del 2022 a les 20.30 hores, de forma presencial.

 

Es tractaran els següents punts, segons l'Ordre del Dia. 

1. Aprovació de les actes anteriors del Ple del dia 09 de març del 2022 i del Ple del dia 27 d’abril del 2022.
2. Despatx d’Alcaldia.
3. Donar compte Decrets d’alcaldia.
4. Aprovació festes locals 2023.
5. Aprovació modificació pressupostària nº10/2022 suplement de crèdit.
6. Aprovació modificació pressupostària nº 11/2022 suplement de crèdit.
7. Ratificació decret d’alcaldia aprovació Conveni Benestar Social 2022.
8. Aprovació Annex 4 liquidació del Conveni Porta a Porta (PaP).
9. Adhesió Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
10. Aprovació moció presentada per JUNTS- En defensa dels Jutjats de Pau.
11. Aprovació moció presentada per ERC – Per demanar que es posi el topònim de plaça de l’1 d’octubre 2017 a la plaça que hi ha a Torresport i el nom de Plaça de la República Catalana a la Plaça del Centre Social de Pinedes.
12. Aprovació moció presentada per ERC - Per a resoldre definitivament les múltiples fuites d’aigua de la Xarxa de Clavegueram.
13. Aprovació moció presentada per PSC – Per la creació d’un Pla Municipal per a l’èxit escolar.
14. Moció del PSC de La Torre de Claramunt per a la regulació de l'ús de la pirotècnia pel seu impacte negatiu en animals i persones amb hipersensibilitat sensorial.
15. Mocions d’Urgència.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 13:41