Convocat el Ple de la Corporació

Divendres, 15 d'octubre de 2021 a les 00:00

Convocatòria de Ple Sessió Extraordinària pel 20-10-2021, a les 20:30h. 
La reunió es celebrarà de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Els interessats podran seguir la sessió a través de https://www.youtube.com/user/latorredeclaramunt/live

L'Ordre del dia és el següent: 

  1. Aprovació d'actes anteriors (15/09/2021)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Donar compta de la dimissió de la Sra. M.T.T (GM   d’ERC).
  4. Aprovació inicial text refós i modificacions de les ordenances fiscals 2022 i  ss.
  5. Aprovació inicial dels expedients de modificació pressupostària MP 14/21 i 15/21.
  6. Aprovació inicial del text refós/actualitzat de l’ordenança municipal de prestacions socials.
  7. Moció del GM d’ERC per a mesurar el grau de satisfacció de la ciutadania respecte l’administració publica municipal.
  8. Moció del GM d’ERC per que es duguin a terme les propostes de les mocions aprovades en Ple.

                   

Darrera actualització: 21.10.2021 | 21:26