Campanya Sóc Responsable, d’esterilització i identificació d’animals de companyia

Dimarts, 7 de maig de 2024

Des de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt volem fomentar la identificació i l’esterilització del major nombre d’animals de companyia (gats, gossos, fures i conills) i és per això que us fem recordatori  que la campanya Sóc Responsable, d’esterilització i identificació d’animals de companyia 

Des de la regidoria de benestar animal es vol recordar als propietaris o posseïdors de gats o gossos estan obligats a inscriure llurs animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant com a mínim, les dades del propietari i/o posseïdor i les de l’animal. Igualment cal identificar-los amb un xip.

 La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi de residència de l’animal.

Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a l’oficina del cens municipal en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus animals, tot presentant el document que acredita que l'animal ha estat incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment.

Darrera actualització: 7.05.2024 | 11:02