Assessorament del Servei de Consum sobre algunes de les mesures urgents extraordinàries dictades pel Govern per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Dimecres, 1 d'abril de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt està adherit al servei de l'Oficina Provincial al consumidor (OPIC), de la Diputació de Barcelona.
Aquest Servei ofereix assessorament sobre algunes de les mesures urgents extraordinàries dictades pel Govern per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Si necessiteu informació sobre algun desl següents punts , envieu un mail a torre@diba.cat i us posarem en contacte amb els tècnics de consum de la Diputació de Barcelona: 
-  Subministraments bàsics (Prohibició de talls de llum, aigua o gas; Pròrroga terminis del bo social, garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables, bonificació del cànon del rebut d'aigua)
- Telecomunicacions (Prohibició de canvi de companyia de telèfon, prohibició a les companyies de telèfon de fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del Servei d'internet, aturada de qualsevol portabilitat en curs, …)
- Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables
- Termini de devolució de productes i del dret de desestiment

Des de la Xarxa Local de Consum s’ha creat un grup, de tècnics i tècniques tant de Diputació de Barcelona com d’alguns ens locals, per tal d’analitzar les conseqüències a nivell de Consum de les mesures establertes pel RD 8/2020, de 17 de març, aprovat pel Govern. Fruït d’aquesta col·laboració, han elaborat un document en format pdf (és un enllaç que duu a un pdf), consistent en un anàlisi extens de l’esmentat RD per tal d'informar de totes les mesures de protecció que s’han establert de cara als ciutadans.

Més información a l'enllaç


 

Darrera actualització: 07.04.2020 | 18:03