Aprovat el projecte i adjudicat el contracte d’obres per procediment d’emergència d’abastament d’aigua al nucli de Pinedes de l’Armengol

Dijous, 15 de febrer de 2024

En sessió de Ple del passat dia 14 de febrer es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups polítics de l’Ajuntament a excepció de Vox, que va votar en contra, el projecte d’obres i l’adjudicació del contracte per procediment d’emergència  de construcció d’una canonada  de connexió del dipòsit d’aigua de capçalera de Cal Cubé amb el pou de Pinedes de l’Armengol per poder abastir dit nucli de població en cas molt  probable que aquest s’esgoti per causa de la sequera.

Tot i que al final la proposta va ser àmpliament acceptada, no va estar exempta prèviament d’un ampli debat per part del grup municipal del PSC, que inicialment anava a votar en contra, no tant per la proposta que si que la veien necessària, sinó per la utilització del procediment d’emergència.

Després d’un llarg debat sobre dit aspecte i després de les explicacions detallades del procés portat  a terme es va arribar a una entesa amplia atenent a la greu situació en què es troba el servei.

També es va aprovar l’inici de l’expedient expropiatori dels bens i drets afectats per les obres i la sol·licitud de l’autorització de la urgent ocupació de dits bens atenent a l’emergència.

Pel que fa a l’adjudicació, tot i que la tramitació d’emergència preveu l’adjudicació directa a una empresa qualificada per les obres, l’ajuntament va demanar pressupostos a 3 empreses del sector proposades pels serveis tècnics de les quals, 2 van trametre oferta i essent finalment l’empresa proposada per la contractació ha estat CALAF TREENCHING SL que va fer una proposta econòmica de 731215,15.-€ IVA inclòs (un 26,63% de baixa respecte el preu de licitació) i amb un termini d’execució de 20 setmanes 8 respecte les 30 setmanes previstes al projecte).

Darrera actualització: 26.02.2024 | 12:39