Aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual de les NNSS “ Terrenys industrials al polígon industrial situat al N-E del casc urbà de la Torre”

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 15:00

Dimecres passat  20 de gener, es va aprovar per ple i per unanimitat de tots els grups municipals, l’expedient inicial de modificació dels “ Terrenys industrials al polígon industrial , situat al N-E del casc urbà de la Torre” , pel qual es vol modificar els sistemes viaris, zones verdes i equipaments a la zona industrial de la Torre de Claramunt, un cop vist el document tècnic i esborrany de conveni amb els propietaris afectats.

Atès allò establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa a la tramitació de les modificacions puntuals de planejament general, es va aprovar els punts exposats al ple com declarar l’interès municipal pel que fa a la proposta presentada i aprovar el document tècnic i proposta de conveni  de l’expedient .

Properament s'obrirà un termini d’exposició al públic de l’expedient de 30 dies naturals des del de l’aparició del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats el puguin consultar i si s’escau, aportar les seves al·legacions, reclamacions  i/o suggeriments al respecte.

Tots els passos i la informació  corresponent al projecte es podran consultar seguint les publicacions en els corresponents anuncis al BOP i al taulell electrònic municipal.

Adjunt podeu consultar l'estudi realitzat on es detallen les afectacions. 

Darrera actualització: 22.03.2021 | 11:42