Convocatòria de Sessió Extraordinària de Ple

Dimecres, 19 de juny de 2019 a les 00:00

Convocada Sessió Extraordinària de Ple per al proper dia  26 de juny de 2019, a les 20.30h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament

Amb el següent Ordre del Dia

  1. Aprovació Actes anteriors ( 15/06/2019 constitució).

  2. Despatx d’Alcaldia.

  3. Aprovació de la periodicitat de les sessions de Ple i nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats.

  4. Donar compta de diversos Decrets d’Alcaldia de nomenaments de Tinents d’Alcalde i Delegacions de funcions a diversos regidors.

  5. Ratificació de l’acord de creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències.

  6. Règim d’indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

  7. Aprovació inicial exp. modificació pressupostària MP 07/2019 transferències de crèdit Cap I a cap II manteniments serveis.

Darrera actualització: 19.06.2019 | 11:38