Convocada Sessió Ordinària de Ple pel 21-12-22

Dilluns, 19 de desembre de 2022

Mitjançant Decret d'Alcaldia, ha estat convocat el Ple de la Corporació, en Sessió Ordinària.
El Ple se celebrarà de manera presencial, el dia 21 de desembre del 2022 a les 20.00 hores, a la sala de Plens de l'Ajuntament.  

La sessió es podrà seguir en directe a través de l'enllaç següent: https://www.youtube.com/user/latorredeclaramunt/live

L’ordre del dia és el que es relaciona a continuació:
1. Aprovació d’actes anteriors:
• Acta sessió ple extraordinari 27 de juliol 2022
• Acta sessió ple ordinari 28 de setembre 2022
• Acta sessió ple extraordinari 26 d’octubre 2022
2. Donar compte renuncia del càrrec de regidor dins del GM d’ ERC del Sr. Joaquim Morales Mestres.
3. Donar compte Decrets d’Alcaldia.
4. Despatx d’Alcaldia.
5. Aprovació esmena annex 4 relació llocs de treball (exp2120_2022).
6. Ratificar Decret endarreriments 1,5% personal Ajuntament (exp 2048_2022).
7. Aprovació 3era addenda conveni Educació per Pla Educatiu d’Entorn (exp1157_2021).
8. Ratificar Decret Proposta nomenament Jutge de Pau i substitut (exp1768_2022).
9. Ratificar Decret requeriment facturació i continuïtat servei Neteja (exp 200_2022).
10. Convalidar aprovació conveni Anoia Sud (Piera) PFI-PTT (exp 468_2021).
11. Aprovació addenda conveni joventut 2022 (exp 467_2021).
12. Moció PSC- per demanar que la Generalitat augmenti la seguretat de la carretera C-15 mentre durin les obres.
13. Precs i preguntes.
 

Darrera actualització: 23.12.2022 | 12:08