Escrit polític de JUNTS PER LA TORRE publicat al butlletí imprès que es reparteix a tots els domicilis anualment

Dilluns, 7 de febrer de 2022

JUNTS PER LA TORRE
Quan acabi la maleïda pandèmia, que sembla estem a les portes segons els experts epidemiòlegs, haurem de parar un moment i mirar enrere, i recordar a tots aquells que malauradament ens varen deixar abans d’hora. És molta la gent que ha marxat massa aviat i que potser hauria pogut estar uns anys més entre nosaltres. A cada poble, a cada carrer, a cada família tenim coneguts o parents propers o llunyans que ho hauran patit.

Són molts les qüestions que ens hem hagut de replantejar en aquests quasi 2 anys, la forma de treballar, d’anar al metge, d’anar a l’escola, a l’institut, de passar les vacances, de relacionar-nos amb la família i els amics. Esperem un futur en el qual haurem de conviure segurament amb això, però d’una forma diferent, més controlada, i que ens faci tornar una mica a la normalitat a la qual estàvem acostumats, malgrat tot no tornarà a ser igual per a moltes persones. Superat ja l’equador de la legislatura i encarant l’últim any, des de l’equip de govern ens hem, malgrat tot, convençut  de fer realitat molts d’aquells projectes i objectius que ens havíem fixat. La nova situació potser ens ha fet destinar i, per tant, fer un gir en el rumb de l’acció de govern, on prioritzarem la proximitat a les persones en la mesura del possible, fent un Ajuntament més proper i més transparent encara, incentivant la participació ciutadana i escoltant totes les opcions i totes les opinions. Hem procurat escoltar al veïnat en les successives reunions per nuclis de població, per tal d’aportar-hi solucions.
L’atenció a les persones grans i sobretots a les que viuen soles serà una prioritat d’aquí en endavant, facilitar i millorar la mobilitat d’aquest col·lectiu també és un repte, així com assolir l’objectiu de tenir un espai amable on es puguin realitzar activitats, trobades i xerrades d’interès.
Les polítiques de suport a l’estudi des de nivells inicials fins en l’àmbit universitari és una altra realitat que hem fet possible en els darrers temps, així com les polítiques de suport educatiu en els diferents àmbits que l’Ajuntament hi participa.
La recerca de recursos econòmics provinents d’Europa i de les administracions a partir d’ara serà una tasca incansable que hem de fer per tal de posar el nostre granet de sorra en l’acompliment dels criteris de sostenibilitat mediambiental i de lluita contra el canvi climàtic.
És molta la feina per fer, i com sempre hi posarem el millor de nosaltres

Darrera actualització: 11.04.2022 | 17:13