Piscina Municipal.Temporada 2012

Del 27 de juny al 9 de setembre de 2012 de 00:00 a 00:00

Horari: De dilluns a diumenge de 11:00 a 19:00h
Els caps de setmana de 7 i 8 i 14 i 15 de julio, obert fins les 20:00h
Jornada de portes obertes, 27 de juny (gratuït)

Preu d'entrades
Fins a 3 anys: gratuït
Jubilats: 1€
De 4 a 17 anys: 3€
Adults: 4.50€
 

Preus abonaments individuals
Fins a 3 anys: gratuït                                                                       
De 4 a 17 anys: empadronats, 40€ i no empadronats, 55€
Adults: empadronats, 50€ i no empadronats, 65€
(*,**) Jubilats i persones amb discapacitat amb més de 65%: empadronats, 10€ i  no empadronats, 55€
 

Preus abonaments familiars
Matrimoni sense fills: empadronats, 63€ i no empadronats, 73€
Matrimoni amb fills menors: empadronats, 73€ i no empadronats, 87€
Famìlies monoparentales (pare o mare separat o divorciat amb fills menors d'edat): empadronats, 55€ i no empadronats, 70€
 

Bonificacions previstes:
(*)Les persones jubilades amb la seva parella no jubilada, aquesta pagarà el mateix que un jubilat
(**)Les persones amb discapacitat hauran d'aportar el certificat corresponent acreditant el percentatge de discapacitat.

Es considerarà jubilada a tota persona major de 65 anys. En el cas d'haver cessat l'activitat laboral abans de dita edat, s'haurà d'acreditar la situació aportant la documentació de l' INSS.
 

COM SOL.LICITAR L'ABONAMENT?
S'expediran i lliuraran a les oficines de l'ajuntament  en horari de 10:00 a 14:00h.
Caldrà aportar la següent documentació: 
- Dades identificatives de la/es persona/es interessada/es (DNI, NIE o passaport)
- Una foto mida carnet de cada sol.licitant
- En cas d'abonaments familiars, volant de convivència
- En cas d'al.legar gaudir d'alguna de les bonificacions econòmiques previstes, la documentació acreditativa (persona amb discapacitat i/o haver cessat l'activitat laboral)

Els residents a Pinedes de l'Armengol, La Serra i Vilanova d'Espoia, que disposin de l'abonament, poden fer ús de l'autobus de lìnia regular de manera gratuïta, exclusivament per desplaçar-se a la Piscina Municipal.

Darrera actualització: 28.09.2016 | 13:00