Activitats als centres socials 2019 -20

Del 5 d'octubre de 2019 a les 00.00 h al 4 de gener de 2020 a les 00.00 h

Comencem de nou les activitats als centres socials de la Torre i de Pinedes de l'Armengol  amb novetats en horaris i torns !

 

  • Les activitats es realitzaran si hi ha un mínim de participants
  • Preu mensual de les activitats és de 18€ que es cobraran per domiciliació bancària trimestralment a excepció del patchwork (25€/mes).El primer pagament serà quatrimestral en el cas de les usuàries que comencin al setembre.
  • TARIFA BONIFICADA (10€ mensuals) només se’n podràn beneficiar els empadronats al municipi, i caldrà que compleixin alguna de les condicions següents aportant la deguda acreditació: Grau de minusvalidesa igual o superior al 50%, família nombrosa o monoparental, major de 65 anys, o menor de 16 anys, persones en situació de risc social degudament acreditat mitjançant informe dels serveis socials municipals.
  • Les activitats gratuïtes només seran per empadronats al municipi.
  • Per causar baixa de l’activitat s’haurà d‘informar 10 dies abans de finalitzar el trimestre.
  • Les activitats seguiran el calendari escolar i en cas contrari s’informarà prèviament. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’horari i/o el lloc de les activitats en cas de necessitat.
  • Les classes seran recuperables en cas de que siguin anul.lades per motius del monitor.

Per a més informació : Oficines de l’Ajuntament en horari de matins ( tlf. 93 801 03 29 ext.4) o al  centre social de la Torre en horari de tarda ( tef. 93 801 34 56)

 

Darrera actualització: 03.03.2020 | 11:08