Activitats als centres socials 2019 -20

Del 13 de juliol de 2019 al 4 de gener de 2020 a les 00.00 h

Comencem de nou les activitats als centres socials de la Torre i de Pinedes de l'Armengol  amb novetats en horaris i torns !

 

Preu mensual de les activitats és de 18€ que es cobraran per domiciliació bancària trimestralment a excepció del patchwork (25€/mes). TARIFA BONIFICADA (10€ mensuals) només se’n podràn beneficiar els empadronats al municipi, i caldrà que compleixin alguna de les condicions següents aportant la deguda acreditació: Grau de minusvalidesa igual o superior al 50%, família nombrosa o monoparental, major de 65 anys, o menor de 16 anys, persones en situació de risc social degudament acreditat mitjançant informe dels serveis socials municipals. Les activitats gratuïtes només seran per empadronats al municipi. Per causar baixa de l’activitat s’haurà d‘informar 10 dies abans de finalitzar el trimestre. El primer pagament serà quatrimestral en el cas de les usuàries que comencin al setembre. Les activitats seguiran el calendari escolar i en cas contrari s’ informarà prèviament. Les classes seran recuperables en cas de que siguin anul.ades per motius del monitor. Per a més informació : Oficines de l’Ajuntament en horari de matins ( tlf. 93 801 03 29 ext.4) o al  centre social de la Torre en horari de tarda ( tef. 93 801 34 56)

Darrera actualització: 12.07.2019 | 13:21

Imatges

activitats centre social Pinedes 2019-20