Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

ANUNCI DE PLE

Amb la present es fa públic la convocatòria de Ple Ordinari per al proper dia 18 de desembre  de 2019   a les 20.30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament

  1. Aprovació d’actes anteriors (16/10/2019, 16/10/2019 extr urgent i 13/11/2019)
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació inicial de l’expedient del pressupost i la plantilla de l’Ajuntament per a l’exercici econòmic de 2020.
  4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària MP 19/2019.
  5. Aprovació de la Creació de la Junta de Portaveus Municipal i assignació del règim indemnitzatori.
  6. Aprovació de l’annex econòmic 3r del conveni de delegació del servei de recollida i transport dels RSU al consell comarcal de l’Anoia.
  7. Aprovació del conveni regulador de la subvenció de l’Agencia Catalana de l’Aigua per a la redacció d’un projecte executiu d’una Estació depuradora al nucli de Vilanova d’Espoia.
  8. Mocions d’Urgència.
  9. Precs i preguntes.

La Torre de Claramunt, 12 de desembre de 2019

El Secretari

 

 

Darrera actualització: 12.12.2019 | 12:34
Darrera actualització: 12.12.2019 | 12:34