Convocatòries del ple

En aquest apartat es pot consultar l'ORDRE DEL DIA de la darrera convocatòria de PLE

ANUNCI DE PLE.

Amb la present es fa públic la convocatòria de Ple  Ordinari per al proper dia  19 de setembre de 2018   a les 20.30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament

  1. Aprovació d’actes anteriors:  30/07/2018.
  2. Despatx d’Alcaldia.
  3. Aprovació del Compte general de la corporació a data 31/12/2017.
  4. Informe al Ple estat execució pressupost, període mig de pagament i endeutament al segon semestre de 2018.
  5. Proposta del GM del PSC d’adhesió del municipi de La Torre de Claramunt a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya.
  6. Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima.
  7. Aprovació de certificacions d’obres/factures.
  8. Adjudicació, si s’escau, del contracte d’obres de construcció d’un mur de contenció al C/. Joan Maragall
  9. Mocions d’urgència.
  10. Precs i preguntes.

La Torre de Claramunt, a  14 de setembre de 2018.

El Secretari.

 

 

Darrera actualització: 14.09.2018 | 13:24
Darrera actualització: 14.09.2018 | 13:24