Llicència de gual i contragual

Sol·licitud de llicència per a l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui a edificis o obres. Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.

Quin cost té:

Segons ordença fiscal núm. 10

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Cal aportar:

 • Descripció documentació

  - Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500.
  -Fotocòpia del DNI, CIF o permís de residència del titular.
  -En cas d'habitatges, fotocòpia del títol de propietat o del contracte de lloguer.
  -En cas d'empresa, fotocòpia del NIF de la societat, fotocòpia de les escriptures i dels poders de constitució de la societat; si qui fa el tràmit no és la persona interessada, haurà d'aportar autorització escrita de l'administrador o apoderat, fotocòpia del DNI del representant i de l'apoderat.
  -En cas de local comercial: fotocòpia de la llicència d'activitat.
  -En cas de gual d'edificis, fotocòpia de la llicència de l'activitat per a l'ús del local o recinte.
  -En cas de gual per accés a obres, fotocòpia de la llicència d'obres.


Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:21