Devolució de la fiança per obres

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant de l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres. 
S'ha de presentar la sol.licitud un cop finalitzades les obres. El tècnic municipal emetrà informe previ al retorn de la fiança dipositada per comprovar que les obres/instal.lacions executades s'ajusten a la llicència atorgada i que els elements de la via pública afectats es troben en perfecte estat de reposició. 

EMPLENEU LA INSTÀNCIA GENÈRICA I ADJUNTEU EL MODEL DE SOL.LCITUD SIGNAT.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qui va sol.licitar la llicència d'obres un cop finalitzades les obres

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:16