Certificats i volants de residència, convivència i històrics

Són els documents que acrediten d'un habitant el lloc de residència, amb qui conviu o des de quan. Són necessaris per gestionar tràmits a diferents organismes.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals. OOFF núm 16 Taxa per expedició de documents administratius.Caldrà acreditar l'ingrés de la taxa per import de 2,00€ quan se sol•licitin certificacions d’empadronament del padró d'habitants vigent (des de l'any 1996

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Únicament les persones empadronades a la unitat familiar i els mateixos interessats.

Cal aportar:

  • Documentació necessària

    Original DNI

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Els poden demanar les persones que constin a la unitat familiar i es lliuren personalment a l’habitant als dos dies d’haver presentat la petició. Horaris d’atenció: Matins de 9:00 a 14:30 de dilluns a divendres. Tardes de dilluns i dimecres de 17 a 20. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9 a 14:30 h.

Darrera actualització: 06.09.2017 | 14:14