Recollida d’animals abandonats a la via pública

Servei de recollida i custòdia d'animals de companyia perduts, ferits, morts o abandonats a la via pública dins l'àmbit del municipi de La Torre de Claramunt. No es recullen animals als propietaris que se'n vulguin desfer.

L'abandonament d'animals és un fet prohibit per la Llei catalana i l'Ordenament municipal, sancionant-se aquesta conducta tant per part de l'Administració Local, en base a l'Ordenança Municipal,  i també per la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l'abandonament pugui ocasionar un risc per a la vida de l'animal la falta podrà ser considerada greu o molt greu.

Què cal fer si heu perdut el vostre animal de companyia?

S'ha de denunciar la pèrdua a l'ajuntament on estigui censat l'animal (on resideixi habitualment), dintre del termini de 48 hores (article 14.8 del DL 2/2008, del Text refós de la llei de Protecció dels animals). L'ajuntament el marcarà com a "perdut" al Registre Oficial d'Animals de Companyia i així, si algú el troba i el porta a la Policia Local, a un ajuntament, a un veterinari o a una protectora, quan li llegeixin el xip veuran que està perdut i es posaran en contacte amb vosaltres. És vital (a part d'una obligació legal) que tingueu l'animal degudament xipat i registrat, ja que és una garantia per tal de recuperar-lo.

Recordeu:

Hem informat a la ciutadania en nombroses ocasions que és obligatori censar tots els animals de companyia (gossos, gats i fures) en el municipi on resideixen habitualment els animals (art. 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008). El tràmit és gratuït. Només cal dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament amb la cartilla veterinària de l'animal. És necessari que l'animal disposi del microxip homologat d'acord amb la norma ISO 11784 (art. 15.1 del DL 2/2008). A continuació, es pot descarregar el model d'instància.

Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.

A més, si sou propietaris d'un gos potencialment perillós cal tramitar la llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que està subjecta a una taxa de 30,00€. Aquesta llicència us habilita per posseir i passejar el vostre gos i així evitar dures sancions. Cal renovar-la cada cinc anys.
Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos aquells que pertanyin a alguna de les races següents i els encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí Napolità, Pit bull terrier. Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordhire bull terrier i Terrier Staffordshire americà o Tosa inu.
A continuació, es pot descarregar el model d'instància

QUAN HAGI ESTAT RECOLLIT UN ANIMAL ABANDONAT DEL QUAL NO HAGI ESTAT POSSIBLE LOCALITZAR EL PROPIETARI, EN AQUEST ESPAI , PUBLICAREM UNA FOTO DE L'ANIMAL AMB UNA DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES per afavorir que el propietari el pugui localitzar.

Quin cost té:

Servei Gratuït. Les despeses originades per la custòdia d'animals perduts aniran a càrrec del propietari d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que trobi un animal a la via pública.
Si localitzeu un animal abandonat a la via pública (viu o mort), cal contactar amb els Agents municipals al telèfon 938013748 o per mail a policialatorre@diba.cat.Els agents municipals contactaran amb la Protectora d'animals per gestionar la recollida.
Si sou propietari d'un animal i l'heu perdut, esteu obligats a comunicar-ho.

Darrera actualització: 29.06.2020 | 12:24