Certificat de qualificació urbanística

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d'uns terrenys, on s'indica les condicions d'urbanització que han de complir.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals. Caldrà satisfer la quota tributària (taxa) per import de 20,00€ i adjuntar el justificant de l'ingrés a la sol.licitud.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació del certificat la tarifa es podrà incrementaran en un 50 per cent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:14