Objectius

Objectius

  1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic
  2. Potenciar  l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure
  3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar
  4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
  5. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori
  6. Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius
  7. Enfortir la xarxa entre centres educatius
  8. Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn
Darrera actualització: 25.06.2018 | 14:08
Darrera actualització: 25.06.2018 | 14:08