PEE Pla Educatiu Entorn

LINIA I - Intervenció i suport: promoció de l’èxit escolar en tot l’alumnat

Espais d’estudi assistit : Activitat de voluntariat i on alumnes de 4t d'ESO del col·legi Mare del Diví Pastor i de batxillerat de l'institut Molí de la Vila, realitzen tasques e suport a l'estudi adreçada a alumnes de CM i CS de primària
Racó de l’estudiant : Espai diari obert als alumnes de l'institut en horari extraescolar, està dinamitzat per dos monitors titulats i que ofereixen als alumnes suport en les activitats d'estudi.
Biblioteca oberta a l’escola Marquès de la Pobla : Biblioteca oberta amb servei de monitoratge, que dinamitza, controla l'accés i promociona l'espai i els seus materials
Projecte Robòtic : Tallers-seminaris per al professorat. Per donar-los a conèixer i explicar-los el treball que han de desenvolupar.Tallers a l'aula i laboratoris del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics de l'EPSEM.
Aula d’estudi: La Biblioteca obre un espai d'estudi tots els matins, exclusivament per als alumnes que estan preparant les PAU.
Aprendre a parlar en públic: Sessions de treball on es donen a conèixer tècniques de narració en veu alta. Formació pràctica d’estratègies i habilitats per a l’exposició oral.

Darrera actualització: 29.01.2019 | 11:44