Ple de Constitució de l'Ajuntament, 17 de juny de 2023

Dimecres, 14 de juny de 2023 a les 00:00

 

El Ple de Constitució de l'Ajuntament tindrà lloc el proper 17 de juny, a les 12:30 hores, de forma
presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 
Es podrà seguir la sessió a través del Canal de youtube de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt

Se seguirà el següent Ordre del dia:
1. Constitució mesa d’edat. Es formarà la mesa d'edat dels electes (major d'edat i menor d'edat dels presents)
i la secretària de la Corporació.
Es comprovaran les credencials i la personalitat dels electes.
Es comprovarà si hi ha majoria absoluta dels regidors/es electes, ja que en cas contrari s'haurà de celebrar una
sessió automàtica en les 48 hores (n'hi hauria prou majoria simple).
Per prendre possessió els electes, hauran hagut de presentar davant la secretària les declaracions d'incompatibilitats,
d'activitats i de béns patrimonials. 

A continuació, . 
2. Presa de possessió dels càrrecs electes. Els/les electes juraran o prometran el càrrec de regidor/a i així es
consolida llur presa de possessió. Es farà la declaració de constitució de l'Ajuntament.
3. Elecció de l’alcalde/essa. Els regidors votaran, amb votació secreta, un/a candidat/a que encapçali la llista.
Si algun/a candidat/a obté majoria absoluta serà proclamat alcalde/ssa. Si cap candidat obté obté majoria absoluta,
serà alcalde/ssa el regidor/a que encapçali la llista i hagi obtingut major nombre de vots populars en el municipi.
Si hi ha empat, es farà un sorteig. 
A continuació, l'Alcalde/l'Alcaldessa faran el Jurament o la Promesa del càrrec i prendrà possessió del càrrec. 

Seguirà la sessió amb els següents punts: 
4. Donar compte de l’acta d’arqueig
5. Donar compte de la comprovació de l’inventari
6. Torn potestatiu d’intervencions

Finalment, s'aixecarà la sessió. 

 

Darrera actualització: 19.06.2023 | 13:27