Juan Montenegro Carrión (ERC-AM)

Partit polític: ERC-AM
Regidor sense cartera
Data nomenament: 17/06/2023
​Legislatura XII 2023-27

Dades biogràfiques: Barcelona, 1959

Formació: Pendent informar

Trajectòria política : La present Legislatura és la primera en què és regidor
És membre titular de la Comissió Especial de Comptes.

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

 

Adreça electrònica: montenegrocj@latorredeclaramunt.cat
Darrera actualització: 14.09.2023 | 11:46